Wing Details 
Wing Name: Shopping Cart Bikes
Wing Short Name: SCB
Description:
Pilots: Kpafun
Ships: