Wing Details 
Wing Name: My Fat Ass
Wing Short Name: MFA
Description:
Pilots: eHawk
Ships: Rauchbier